9e83956c5486ac8a4dbab13942035962

6b76acd05e18497c057639489560887e

bff3089556dc0f068d62fecb7a1fe0b1

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

f3f202958aecc3d5761da90b7fc51350

a900c542a0cac4dbaf21dc8801731c39

de5a924fdc1ae209bc9d81a50c025fde

ארועים עתידיים

<embed>

כל החדשות

ברכות לפרופ' משה קול

4 ינואר, 2018

ברכות לפרופ' משה קול  על זכייה בפרס בתחרות  "שירת המדע" על שם עפר לידר, המעניקה  פרס לעידוד היצירה האמנותית בין מדענים. פרופ' עפר לידר, חקר תורת החיסון במחלקה לאימונולוגיה במכון ויצמן למדע, הוא היה איש ספר, שירה ומוסיקה, ונפטר בקיץ 2004 והוא בן ארבעים ותשע.

 מתברר כי משה הכותב מאמרים באנגלית העוסקים בתחומי מחקרו, מושך בעט סופרים  ואף זוכה על כך בפרס.   כך יצא שפרופ' משה קול מהפקולטה  לחקלאות זוכה בתחרות שהיא על שמו של עפר לידר שהיה בוגר ומוסמך הפקולטה לחקלאות .

מטרתו של פרס עידוד היצירה היא להדגיש את הזיקה בין מדע לאמנות, על ידי טיפוח התפיסה שהתרבות נובעת לא מן הפיצול ביניהם כי אם מן ההפריה ההדדית, ובכך להביא לידי ביטוי את רוח האדם, על רגשותיו, הגותו ואמנותו.

 

shirat hamada