9e83956c5486ac8a4dbab13942035962

6b76acd05e18497c057639489560887e

bff3089556dc0f068d62fecb7a1fe0b1

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

f3f202958aecc3d5761da90b7fc51350

a900c542a0cac4dbaf21dc8801731c39

de5a924fdc1ae209bc9d81a50c025fde

ארועים עתידיים

<embed>

כל החדשות

כנסים

הזמנה לפורום חדשנות

דצמבר 4, 2016

אנו שמחים להזמינך למפגש מס.1 של פורום חדשנות 2016/17 (שנה שביעית) שיעסוק בנושא:

בין יזמים, חוקרים ומשקיעים לטכנולוגיות, הזדמנויות ואתגרים

ויתקיים ביום ראשון, 18.12.16, באולם הסגל בקמפוס הפקולטה לחקלאות ברחובות

כינוס בוגרי הפקולטה

פברואר 21, 2016

הזמנה

לכינוס בוגרי הפקולטה לחקלאות לדורותיהם

ביום חמישי, 23/6/16 (י"ז סיון תשע"ו) משעה 17:00 עד 21:00

בקמפוס הפקולטה לחקלאות ברחובות

בתכנית:

17:00 פתיחת שערים ותחילת אירוע

17:30-19:00 מפגש מחזורים ע"פ חוגים

ארוחת ערב

19:00 דברים – פרופ' ש' וולף, דיקן הפקולטה לחקלאות

19:30 הרצאה מרתקת

הופעה מוזיקלית

דמי השתתפות : 50 ₪ לכל משתתף, שיוקדשו למלגות לסטודנטים