9e83956c5486ac8a4dbab13942035962

6b76acd05e18497c057639489560887e

bff3089556dc0f068d62fecb7a1fe0b1

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

f3f202958aecc3d5761da90b7fc51350

a900c542a0cac4dbaf21dc8801731c39

de5a924fdc1ae209bc9d81a50c025fde

ארועים עתידיים

<embed>

כל החדשות

קול קורא

הזמנה לפורום חדשנות

4 דצמבר, 2016

אנו שמחים להזמינך למפגש מס.1 של פורום חדשנות 2016/17 (שנה שביעית) שיעסוק בנושא:

בין יזמים, חוקרים ומשקיעים לטכנולוגיות, הזדמנויות ואתגרים

ויתקיים ביום ראשון, 18.12.16, באולם הסגל בקמפוס הפקולטה לחקלאות ברחובות

קול קורא לסמפוזיון הווטרינרי ה-39

27 אוקטובר, 2016

הסימפוזיון הווטרינרי השנתי של בית הספר לרפואה וטרינרית ע"ש קורט


ביום שלישי, ה-24 בינואר 2017, יתקיים הסימפוזיון הווטרינרי ה–39 של בית הספר לרפואה וטרינרית מייסודה של האוניברסיטה העברית בירושלים, באודיטוריום בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי בבית דגן .

סימפוזיון זה יהיה בנושא של רווחת בעלי-חיים, ויכלול מספר הרצאות מוזמנות על-ידי חוקרים מומחים בתחום זה, ותקצירי מחקר (abstracts) עם דגש על תחום רווחת בעלי-חיים.