6b76acd05e18497c057639489560887e

bff3089556dc0f068d62fecb7a1fe0b1

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

f3f202958aecc3d5761da90b7fc51350

a900c542a0cac4dbaf21dc8801731c39

כל החדשות

הודעות אחרונות

כל החדשות

כל ההודעות

מכשירי החייאה בקמפוס

ינואר 1, 2017

רשימת מכשירי החייאה בקמפוס:

בספריה - קומה 2 ליד דלפק השאלה

בניין המסעדה - בכניסה לחוות מחשבים

אגף בטחון - בקמפוס ( מכשיר נייד)

אולם אריוביץ בכניסה

מרכז הספורט - בקמפוס

 

יחידת הבטחון בקמפוס 08-9489290 . (במקרה חירום בלבד יש להתקשר ל 08-9489000)