9e83956c5486ac8a4dbab13942035962

6b76acd05e18497c057639489560887e

bff3089556dc0f068d62fecb7a1fe0b1

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

f3f202958aecc3d5761da90b7fc51350

a900c542a0cac4dbaf21dc8801731c39

de5a924fdc1ae209bc9d81a50c025fde

אירועים עתידיים

<embed>

כל החדשות

כך משפיעה הקורונה לרעה על ההחלטות הפיננסיות שלנו

23 פברואר, 2021

כך משפיעה הקורונה לרעה על ההחלטות הפיננסיות שלנו, והעצות הכלכליות שאנחנו נותנים לאחרים

מאת: פרופ' אורלי שדה, ד"ר אביגיל הורוביץ ואוליביה וימטשל.

מגפת ה-COVID-19 גרמה לא רק לנזק בריאותי חמור ברחבי העולם, אלא גם לפגיעה אנושה בכספי משקי הבית של כולנו. ההשפעות הכלכליות לטווח הקצר הן הוצאות שהתעצמו, חובות שטפחו ואבטלה שהעמיקה, אולם מחקרים רבים כיום עוסקים גם בשינויים ארוכי טווח, ביניהם דפוסי החיסכון של האזרחים במדינות השונות וחסכונות הפנסיה שלהם. אנשים רבים מוותרים כיום על מחשבות לימים שאחרי הקורונה, על חיסכון ומחשבות על הפנסיה, ובוחרים לשבור תוכניות חיסכון ולנסות להשיג כסף זמין, נזיל ועכשווי, כדי להתמודד עם חודשי אבטלה ממושכים ויציאה לחל"ת, פגיעה בהיקף העבודה שמשפיעה על הכיס של כולנו, או תקופות הבידוד הרבות והממושכות שמהם סובלות משפחות רבות שפוגעות מן הסתם בהכנסות. קרא/י עוד