9e83956c5486ac8a4dbab13942035962

6b76acd05e18497c057639489560887e

bff3089556dc0f068d62fecb7a1fe0b1

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

f3f202958aecc3d5761da90b7fc51350

a900c542a0cac4dbaf21dc8801731c39

de5a924fdc1ae209bc9d81a50c025fde

אירועים עתידיים

<embed>

כל החדשות

פרס החזון ע"ש רוברט ה. סמית הוענק לדריה פלדמן

18 יוני, 2017
דריה פלדמן

פסלבטקס שהתקיים השבוע בירושלים הוענק לדריה פלדמן תלמידת לדוקטורט מהמחלקה למחלות צמחים ומיקרוביולוגיה , פרס החזון ע"ש רוברט ה. סמית.

עבודת המחקר של דריה בהנחיית פרופ' עודד ירדן ופרופ' ויצחק הדר עוסקת באנזימים מפרקי ליגנין. הליגנין הוא מרכיב של דפנות תאי צמחים,
החזון הוא לנסות להפיק ביו-דלקים מפסולות חקלאיות זמינות זולות ובלתי מתכלות. התהליכים הנפוצים להפקת ביו-דלקים (אתנול) משתמשים ביבולים חקלאיים כגון תירס, אשר יכול לשמש כמזון ועל כן עלותו מייקרת את התהליך.הליגנין מצוי בחלקי צמח "עציים" ורק פרוקו למרכיבים פשוטים יאפשר להשתמש בו כמקור ליצירת דלק ביולוגי עבודת המחקר של דריה אמורה לאפשר פירוק יעיל של ליגנין הנמצא בפסולת חקלאיות.
העבודה ומתרכזת באנזימים מהפטריה Pleurotus ostreatus , שהיא פטריית מאכל המצטיינת ביכולת גבוהה של פירוק ליגנין. דריה השתמשה בחומר המדמה ליגנין והצליחה לגלות קבוצה של חלבונים קטנים המופרשים כדי לפרקו. באמצעות מניפולציות גנטיות דריה הוכיחה כי קבוצה זו משפיעה על פעילות האנזימים המפרקים את הליגנין עצמו. השאיפה היא להגיע ליכולת לבטא גנים בשמרים ובאמצעותם לייעל יצור דלק ממקורות

סמיתהדרך אכן ארוכה וכולנו יודעים שהמצאות גדולות מתחילות בצעדים קטנים. מי שמכיר את דריה יודע שהיא לא הולכת בדרך... היא רצה.
כל הכבוד!