HUJICAST

6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

hujicast.jpg

הסכת האוניברסיטה העברית
הגשה ועריכה: דרור פויר
הפקה ועריכה: מור תם
הפקה: גלי שוורץ
סאונד: קיריל גייבורונסקי

הרפורמה ועתיד החקלאות בישראל | אייל קמחי


הרפורמה בחקלאות נכנסה לתוקף ביולי 2022 ומטרתה המוצהרת היא להוריד את יוקר המחיה. עיקרי הרפורמה הם הקלה על יבוא פירות וירקות, הסרת מכסים, ושינוי תקנות היבוא המחמירות שמונעות יבוא לישראל. מהצד השני, אמורה הרפורמה לספק הגנות לחקלאים הישראלים על ידי תמיכה כספית ישירה ותקציב למחקר וחדשנות. האם הרפורמה, שהתקבלה לאחר לא מעט דחיות ושינויים, אכן תצליח להוריד את יוקר המחיה? ולא פחות חשוב, מה אומרת הרפורמה לגבי עתיד החקלאים והחקלאות בישראל - ובטווח הארוך, מה היא אומרת לגבי הביטחון התזונתי של אזרחיות ואזרחי ישראל.

מצב החסה | ירין ליבנה

אין ספק שהיא אהובה מאוד בכל העולם ובמגוון רחב של צורות הכנה ועשייה, והיא אפילו לא משמינה, אבל יחד עם זאת - בריאה היא לא. בהשוואה לעלים ירוקים אחרים, החסה ענייה יחסית בערכים תזונתיים. מה אפשר לעשות בשביל לעזור לחסה לעזור לנו?יש פתרון!

על הקשר בין מזג האוויר למלחמות | ד"ר דוד הלמן

הקשר בין תנאי הסביבה להתנהגות בני האדם הוכח כבר לפני עשרות שנים בסדרה של ניסויים פסיכולוגיים: ככל שחם יותר, עולה הסיכוי להתנהגות אלימה. החום פשוט משגע אותנו.
האם קיים קשר בין מזג האוויר למצב הרוח לא רק ברמה הפרטית אלא גם ברמה הקבוצתית? האם גם מדינות ועמים מאבדים את זה כשהטמפרטורות עולות בפתאומיות? כדי לענות על השאלה הזו משתמשים החוקרים בשיטות של ביג דאטה.