6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

ספרים שפרסמנו

More Cooking Innovations

Citation:

נוסינוביץ פרופ' עמוס, הירשימה פרופ' מדוק. More Cooking Innovations. CRC; 2018 'עמ. 323.

Publisher's Version

Full Text

more-cooking-innovationsהספר החדש נכתב ע"י פרופ' עמוס נוסינוביץ, מהמכון לביוכימיה, מדעי המזון ותזונה, בפקולטה לחקלאות ע"ש רוברט ה.סמית, האוניברסיטה העברית, יחד עם פרופ' מדוקה הירשימה היפנית מ-Mie University ופורסם כעת בהוצאת CRC היוקרתית.

זהו ספרו השביעי של פרופ' נוסינוביץ בתחומי הכימיה, פיסיקה, חדשנות וטכנולוגיה של מזון ובישול. 

 

תוכן הספר:

הידרוקולואידים הם בין מרכיבי המזון היותר נפוצים בתעשיות המזון השונות.  הם משמשים כמשני צמיגות, גורמי ג'לציה, מייצרי מרקם, מייצבים ואמולסיפיירים.  יש להם תפקיד חשוב גם בציפויי מזון ובשחרור ארומות.  ספר זה משלים את המשימה הענקית שמחבריו נטלו על עצמם ושהחלה בהוצאה לאור של ספרם הקודם שפורסם לפני 4 שנים.  

"Cooking innovations, Using  Hydrocolloids for Thickening, Gelling and Emulsification""

שני הספרים סוקרים את כל ההידרוקולואידים שמשמשים כעת או ישמשו בעתיד הקרוב והרחוק בתעשיות המזון ובמטבח. הוא יכול לשמש לתכנון מזונות חדשים רבים בתחומי הטכנולוגיה ועיבוד מזון.  כל פרק מכיל מבוא כימי ופיסיקלי של ההידרוקולואידים הנדונים. מודגשות היכולות והפוטנציאל של כל הידרוקולאיד ומוספות פורמולציות ותמונות שמדגימות כיצד להשתמש בו בפועל. כמו כן, הספר כולל הרבה מאד מידע שיעזור להגדלת הצלחת הבישול ו/או הכנת המזון וידע שחיוני גם למהנדסי מזון לייצור פורמולציות תעשייתיות בקנה מידה גדול.  

https://www.crcpress.com/More-Cooking-Innovations-Novel-Hydrocolloids-for-Special-Dishes/Nussinovitch-Hirashima/p/book/9781138084094

Last updated on 01/30/2019