6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

ספרים שפרסמנו

חשיבה יצירתית בהוראת מדעי הטבע

Citation:

זמסקי אליעזר. חשיבה יצירתית בהוראת מדעי הטבע. מכון מופ"ת; 2015.

תקציר:

bookבספר חשיבה יצירתית בהוראת מדעי הטבע תמצאו תובנות להוראת נושאים מדעיים באופן יצירתי. הספר נשען על ארבעים שנות ניסיון של המחבר בהוראה ובמחקר בפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית ובהוראה במערכת החינוך על שלל מסגרותיה, ילדי הגן, תלמידי בית הספר, סטודנטים ופרחי הוראה. מטרת הספר היא לעודד ולטפח חשיבה לא שגרתית – המכונה לעתים "חשיבה מחוץ לקופסה", "חשיבה יצירתית" או "חשיבה מסדר גבוה" – בהוראת נושאים מדעיים. הספר נועד לשכלל את הכישורים ואת היכולת של מורים, מרצים, סטודנטים למדעים, תלמידים ואוהבי טבע, לחשוב ביצירתיות כשהם לומדים, מלמדים או מתבוננים בטבע.בספר מובאות דוגמאות להוראת נושאים מגוונים. כל דוגמה עומדת בפני עצמה באופן המעורר את הקורא הסקרן לומר בהשתאות: "איך לא חשבתי על זה קודם"? ניסיון המחבר מלמד כי מיומנויות של חשיבה עצמית והיכולת לבקר אינן נלמדות במערכות החינוך באופן מסודר. בספר נעשה ניסיון לפתוח צוהר למתבונן הסקרן לראות את הדברים באופן אחר מהמקובל.

פרופ' אליעזר (אלי) זמסקי הוא פרופ' אמריטוס של האוניברסיטה העברית. פרסם למעלה ממאה מאמרים מדעיים בספרות המקצועית, כתב וערך שישה ספרי מדע בעברית ובאנגלית ושלושה ספרים בתחומים לא מדעיים בעברית. פרופ' זמסקי היה בעבר המדען הראשי של רשות הטבע והגנים ונשיא המכללה האקדמית אחוה
 

Publisher's Version

Full Text

bookמדעיים באופן יצירתי. הספר נשען על ארבעים שנות ניסיון של המחבר בהוראה ובמחקר בפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית ובהוראה במערכת החינוך על שלל מסגרותיה, ילדי הגן, תלמידי בית הספר, סטודנטים ופרחי הוראה. מטרת הספר היא לעודד ולטפח חשיבה לא שגרתית – המכונה לעתים "חשיבה מחוץ לקופסה", "חשיבה יצירתית" או "חשיבה מסדר גבוה" – בהוראת נושאים מדעיים. הספר נועד לשכלל את הכישורים ואת היכולת של מורים, מרצים, סטודנטים למדעים, תלמידים ואוהבי טבע, לחשוב ביצירתיות כשהם לומדים, מלמדים או מתבוננים בטבע.

בספר מובאות דוגמאות להוראת נושאים מגוונים. כל דוגמה עומדת בפני עצמה באופן המעורר את הקורא הסקרן לומר בהשתאות: "איך לא חשבתי על זה קודם"? ניסיון המחבר מלמד כי מיומנויות של חשיבה עצמית והיכולת לבקר אינן נלמדות במערכות החינוך באופן מסודר. בספר נעשה ניסיון לפתוח צוהר למתבונן הסקרן לראות את הדברים באופן אחר מהמקובל.

פרופ' אליעזר (אלי) זמסקי הוא פרופ' אמריטוס של האוניברסיטה העברית. פרסם למעלה ממאה מאמרים מדעיים בספרות המקצועית, כתב וערך שישה ספרי מדע בעברית ובאנגלית ושלושה ספרים בתחומים לא מדעיים בעברית. פרופ' זמסקי היה בעבר המדען הראשי של רשות הטבע והגנים ונשיא המכללה האקדמית אחוה

Last updated on 01/30/2019