6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

כל החדשות

כנסים

for articles about conferences

to add a conference to the calendar, use content type:  event

--

וובינר בינלאומי בנושא ביטחון תזונתי בזמן קורונה

7 מרץ, 2021

האם תוקם בקרוב ועדה ממשלתית בין-משרדית לטיפול במשבר הביטחון התזונתי?

וובינר בינלאומי בנושא ביטחון תזונתי בזמן קורונה נערך השבוע בשיתוף פעולה של אקדמאים משלל אוניברסיטאות. הנושא המרכזי עליו דנו בכנס הוא אתגרים והזדמנויות של הביטחון התזונתי בישראל, מתוך נקודת מבט עולמית, על הצומת בין החזית המדעית לעולם המדיניות, לפיה נעמוד בפני שוקת שבורה אם לא יתרחש מהפיכה של ממש במערכות המזון כדי שזו תקדם בריאות שוויונית וקיימות, גם ובמיוחד בעתות משבר וחירום כמו בקורונה. הטענה המרכזית שעלתה היא שמדיניות ביטחון תזונתי לא מתואמת בין משרדי הממשלה השונים, לא מתוכללת ולא משיגה את יעדה. על סדר היום - הצעת 'מחליטים' - קיום מדיניות ביטחון תזונתי מתוכללת למדינת ישראל, על בסיס מחקר ונתונים.

במושב הראשון דיברו דן גליקמן, שר החקלאות האמריקאי לשעבר, וד"ר יוסף שמידטהובר, מארגון המזון והחקלאות של האו"ם, על ביטחון תזונתי בעידן הקורונה. במושב השני נערך לראשונה מאז פרוץ המשבר, פאנל של מנכ"לים ובכירי השירות הציבורי במשרדי הממשלה השונים, ביניהם משרדי החקלאות, חינוך, כלכלה, בריאות, רווחה וחיזוק קהילתי, לדיון בבחינה מחודשת של הגדרת הביטחון התזונתי, ובאתגרים וההזדמנויות הניצבים לפנינו. המסקנה הברורה שעלתה מתוך המושבים נגעה לפיצול של הטיפול בנושא – שהתברר כחסם משמעותי לפתרון הבעיות הבוערות במהלך המשבר הנוכחי. על מנת לתעל את הביטחון התזונתי בישראל יש לתכלל וועדה בין-משרדית שתרכז את הנושא, ותבחן מחדש את אופי הבעיה והמענים הניתנים לה על בסיס מדע ונתונים. הפורום האקדמאי קרא לתמיכתם של כל המשרדים בהקמת וועדה שכזאת.

קישור לצפייה במפגש דוקטורנטיות

18 יוני, 2020

בהמשך למפגש דוקטורנטיות המוצלח שהתקיים ביום חמישי,  ה-11.6.20 בנושא עידוד יציאת נשים לפוסט דוקטורט.
מצורף קישור לצפייה במפגש הזום. בנוסף, מצורף קובץ שיחת הצ'אט שהתנהלה לאורך כל המפגש וכוללת שאלות ותשובות רלוונטיות וחשובות בנושא.

הזמנה לפורום חדשנות

4 דצמבר, 2016

אנו שמחים להזמינך למפגש מס.1 של פורום חדשנות 2016/17 (שנה שביעית) שיעסוק בנושא:

בין יזמים, חוקרים ומשקיעים לטכנולוגיות, הזדמנויות ואתגרים

ויתקיים ביום ראשון, 18.12.16, באולם הסגל בקמפוס הפקולטה לחקלאות ברחובות

כינוס בוגרי הפקולטה

21 פברואר, 2016

הזמנה

לכינוס בוגרי הפקולטה לחקלאות לדורותיהם

ביום חמישי, 23/6/16 (י"ז סיון תשע"ו) משעה 17:00 עד 21:00

בקמפוס הפקולטה לחקלאות ברחובות

בתכנית:

17:00 פתיחת שערים ותחילת אירוע

17:30-19:00 מפגש מחזורים ע"פ חוגים

ארוחת ערב

19:00 דברים – פרופ' ש' וולף, דיקן הפקולטה לחקלאות

19:30 הרצאה מרתקת

הופעה מוזיקלית

דמי השתתפות : 50 ₪ לכל משתתף, שיוקדשו למלגות לסטודנטים