6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

פרופ׳ דני זמיר

פרופ׳ דני זמיר   פיתח שיטה שמאפשרת לתרבת מחדש גידולים חקלאיים. ממצאיו הובילו לזן מכלוא של עגבניות חעשייה (הידוע בשם AB2) שנמכר בידי חברת א.ב. זרעים ובמהרה בלט בשוק הירקות בקליפורניה בזכות יבולו הגבוה.

דני זמיר