6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

פרופ׳ יאפ ואן ריין

פ’רופ׳ יאפ ריין  פיתח מערכת לגידול דגים במעגל סגור. המערכת מתאימה לגידול דגי מים מתוקים ומים מלוחים, מונעת זיהום סביבתי, חסכונית במים ויכולה לפעול בכל חנאי אקלים בלי קשר למקורות אספקת המים. את המערכת מפתחת ומשווקת חברת ג'י. אף. איי. אדוונסד סיסטמס (ישראל).

יאפ ואן ריין