רשימת קורסים

f4e6cb23e96f899beff4d1af4da41050

6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

רשימת הקורסים במתמטיקה לשנה א' (לפי החוגים)

 

"חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א' ו- ב' " (71023+71022)

קורס זה מיועד לתלמידי החוגים:

מדעי הצמח  בחקלאות (710)
מדעי הצמח וביוטכנולוגיה בחקלאות (791
הגנת הצומח (715)
הגנת הצומח וביוטכנולוגיה בחקלאות (792)
מדעי בעלי-חיים (718)
מדעי בעלי-חיים וביוטכנולוגיה בחקלאות (794).

 

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א' (71054)

קורס זה מיועד לתלמידי החוג למדעי התזונה (712)

 

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי מורחב א' ו-ב' (71745+71740)

קורסים אלו מיועדים לתלמידי החוגים:
כלכלת סביבה וניהול (717)
ניהול מלונאות משאבי מזון ותיירות (729)
כלכלת סביבה וניהול וביוטכנולוגיה בחקלאות (795)

 

מתמטיקה I, מתמטיקה II 
(71014+71007)

קורסים אלה מיועדים לתלמידי החוגים:
מדעי הקרקע והמים (716)
ביוכימיה ומדעי המזון (722)
ביוכימיה ומדעי המזון וביוטכנולוגיה בחקלאות (793)