תלמידים הפטורים מהשלמות במתמטיקה

f4e6cb23e96f899beff4d1af4da41050

6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

גם אם אתם פטורים מההשלמות במתמטיקה (הקריטריונים מופיעים בסעיף חייבים בהשלמות במתמטיקה), חשוב מאוד שתבדקו בהקדם את רמת ידיעותיכם באמצעות פתרון מבחן הבקיאות לדוגמא ותחזרו על החומר אם יסתבר שיש בכך צורך. אם תענו נכון על שני שלישים או פחות מהשאלות שיש בו, אז קרוב לוודאי שרמת הידע שלכם אינה מספיקה. גם אם תענו נכון על יותר משני שלישים, חשוב שתחזרו על החומר ותרעננו את ידיעותיכם.  

כדי לחזור על הנושאים החשובים ללימודים האקדמאיים במתמטיקה בצורה שיטתית ומרוכזת, תוך השלמת החומר החסר, מומלץ להשתתף במכינת הקיץ של הפקולטה בהיקף של 40 שעות (פרטים על וההרשמה והתאריכים מופיעים בסעיף מועדי מבחן הבקיאות, מכינת הקיץ, ההרשמה אליהם והסדרת פטורים). המכינה נלמדת בשיטות המקובלות באוניברסיטה ומעבר להתרעננות והשלמת החומר הנדרש במתמטיקה, ההשתפות בה גם עשויה לסייע להסתגלות ול"נחיתה רכה" ללימודים באוניברסיטה בכלל ולא רק בלימודי המתמטיקה.

ניתן גם לחזור על החומר באופן עצמאי בעזרת החוברת ללימוד עצמי שנמצאת באתר או בעזרת כל ספר לימוד אחר.

אם תשתתפו במכינת הקיץ ותסיימו אותה בהצלחה, תזכו בבונוס של 5 נקודות בציון הסופי בקורס האקדמי במתמטיקה שבו עליכם להשתתף בסמסטר א', ובלבד שהציון בו יהיה 60 לפחות.
הבונוס יינתן אך ורק אם תשתתפו במכינת הקיץ.