מועדים, הרשמה והסדרת פטורים

f4e6cb23e96f899beff4d1af4da41050

6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

מועדי מבחן הבקיאות, מכינת הקיץ, ההרשמה אליהם והסדרת פטורים

 לצורך הרשמה אנא הירשמו באמצעות הטופס המקוון באתר.

לעוד פרטים, אפשר לפנות המדור ללימודי חוץ בטלפון 08-9489285 
או במייל  kerenoha@savion.huji.ac.il  לגב' קרן אוחיון.

גם לשם קבלת פטור מחובת ההשלמות על סמך לימודים במכינות אחרות, עליכם לפנות למדור ללימודי חוץ בצירוף אישור לימודים והציון של המכינה.

כדי לקבל פטור מחובת ההשלמות על סמך קורס אקדמי קודם במתמטיקה, עליכם לפנות למזכירות ההוראה.

לתאריכים מעודכנים למבחני הבקיאות ומכינות אנא כנסו לקישור.