חייבים בהשלמות במתמטיקה

f4e6cb23e96f899beff4d1af4da41050

6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

חייבים בהשלמות במתמטיקה:

  • בעלי בגרות במתמטיקה בהיקף של  3 יחידות לימוד.
     

  • בעלי בגרות במתמטיקה בהיקף של  4 יחידות לימוד בציון נמוך מ- 90.
     

  • בעלי בגרות במתמטיקה בהיקף של  5 יחידות לימוד בציון נמוך מ- 75.
     

עליכם להשתתף במכינת קיץ במתמטיקה (בהיקף של 40 שעות) ולקבל בה ציון 60 לפחות או לקבל ציון "עובר" במבחן בקיאות באלגברה ובטריגונומטריה. לחילופין, ניתן להשתתף במכינה רגילה במתמטיקה של האוניברסיטה העברית או במכינה במתמטיקה של אוניברסיטה אחרת בארץ. כמובן שגם בעלי רקע אקדמי מוכח הכולל קורס מתאים במתמטיקה פטורים מההשלמות. באמצעות הקישור שלהלן תוכלו למצוא את המידע הרלוונטי על מועדי מבחן הבקיאות ומכינת הקיץ, ההרשמה אליהם וההכרה בפטורים.   

אם לא תעמדו באחת מהדרישות שפורטו לעיל תחויבו בלימודי השלמה במתמטיקה במהלך סמסטר א'. מומלץ מאוד להימנע מהאפשרות הזאת, כי השתתפות בקורס ההשלמה במקביל לקורס החדו"א תקשה בפרט על לימודי החדו"א ותגרום לעומס יתר על הלימודים בכלל. 

מבחן הבקיאות הוא מבחן בנושאים הנדרשים באלגברה ובטריגונומטריה. המבחן יהיה במתכונת של שאלון רב ברירה (מבחן אמריקאי) והוא יימשך שעתיים. הציון למבחן יהיה "עובר" או "נכשל". מבחן בקיאות לדוגמא בעל מבנה דומה כולל התשובות הנכונות מופיעים באתר. תוכלו לבדוק את רמת ידיעותיכם באמצעות פתרון מבחן הבקיאות. אם תענו נכון על פחות מ- 2/3 מהשאלות של המבחן, סביר מאוד להניח שאינכם עומדים ברמה הנדרשת.

מבחן הבקיאות יתקיים בשלושה מועדים. המועד הראשון יתקיים לפני פתיחת מכינת הקיץ במהלך חודש יולי, המועד השני יתקיים בתום מכינת הקיץ והמועד השלישי  יתקיים בסמוך לתחילת הלימודים.

מומלץ מאוד לגשת למועד הראשון של מבחן הבקיאות. כך תוכלו, במידת הצורך, לקחת את מכינת הקיץ ולהימנע מהצורך להשלים את החסר תוך כדי הסמסטר.

אתם כמובן מוזמנים להשתתף במכינת הקיץ גם בלי להיבחן במבחן הבקיאות.  המכינה נלמדת בשיטות המקובלות באוניברסיטה, ולכן ההשתתפות בה עשויה לסייע להסתגלות ול"נחיתה רכה" ללימודים באוניברסיטה בכלל ולא רק ללימודי המתמטיקה.

אם תשתתפו במכינת הקיץ ותסיימו אותה בהצלחה, תזכו בבונוס של 5 נקודות בציון הסופי בקורס האקדמי במתמטיקה שבו עליכם להשתתף בסמסטר א', ובלבד שהציון בו יהיה 60 לפחות.

הבונוס יינתן אך ורק למשתתפי מכינת הקיץ ולא לאלה שיעמדו בדרישות באחת מהדרכים האחרות שפורטו לעיל.