חייבים בהשלמות במתמטיקה

f4e6cb23e96f899beff4d1af4da41050

6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

 

חייבים בהשלמות במתמטיקה:

  • בעלי בגרות במתמטיקה בהיקף של 3 יחידות לימוד.
  • בעלי בגרות במתמטיקה בהיקף של 4 יחידות לימוד בציון נמוך מ- 90.
  • בעלי בגרות במתמטיקה בהיקף של 5 יחידות לימוד בציון נמוך מ- 75.

עליכם להשתתף במכינת קיץ במתמטיקה (בהיקף של 40 שעות) ולקבל בה ציון 60 לפחות או לקבל ציון 60 לפחות במבחן בקיאות באלגברה ובטריגונומטריה. לחילופין, ניתן להשתתף במכינה רגילה במתמטיקה של האוניברסיטה העברית או במכינה במתמטיקה של אוניברסיטה אחרת בארץ. כמובן שגם בעלי רקע אקדמי מוכח הכולל קורס מתאים במתמטיקה פטורים מההשלמות. באמצעות הקישור שלהלן תוכלו למצוא את המידע הרלוונטי על מועדי מבחן הבקיאות ומכינת הקיץ, ההרשמה אליהם וההכרה בפטורים.

תלמידי החוגים מדעי הצמח בחקלאות (710), מדעי הצמח וביוטכנולוגיה בחקלאות (791), הגנת הצומח (715), הגנת הצומח וביוטכנולוגיה בחקלאות (792), מדעי בעלי-חיים (718), מדעי בעלי-חיים וביוטכנולוגיה בחקלאות (794):

אם לא תעמדו באחת מהדרישות שפורטו לעיל תחויבו בלימודי השלמה במתמטיקה במהלך סמסטר א'. מומלץ מאוד להימנע מהאפשרות הזאת, כי השתתפות בקורס ההשלמה במקביל לקורס החדו"א תקשה בפרט על לימודי החדו"א ותגרום לעומס יתר על הלימודים בכלל.

תלמידי החוגים ביוכימיה ומדעי המזון (722), מדעי הקרקע והמים (716), כלכלת סביבה וניהול (717), ניהול מלונאות ותיירות (729), כלכלת סביבה וביוטכנולוגיה (795) ומדעי המזון וביוטכנולוגיה (793) :

אם תעברו את בחינת הבקיאות בציון 75 לפחות או שתשתתפו במכינת הקיץ במתמטיקה ותעברו אותה בציון 75 לפחות, תהיו רשאים ללמוד את הקורס חדו"א 1 במסגרת של 7 שעות שבועיות ביחד עם אלה שאינם חייבים בהשלמות במתמטיקה. אחרת, תלמדו את הקורס חדו"א 1 במסגרת של 10 שעות שבועיות.

חשוב לציין ששלוש השעות הנוספות מהוות חלק אינטגרלי מהקורס חדו"א 1 והן אינן מקבילות למכינת הקיץ. אמנם תוספת השעות מאפשרת גם לחזור ולדון בחומר הרקע מהתיכון, אבל המטרה העיקרית היא להוסיף תגבור שוטף לחומר הנלמד בקורס. יתירה מזאת, חלק משמעותי מחומר הרקע הנלמד במכינה, נדרש כבר בשבועות הראשונים של הקורס חדו"א 1, כך שמומלץ מאוד להשלים את הנדרש באופן שיטתי ומסודר במכינה ולהימנע מעומס היתר במהלך הסמסטר.

מבחן הבקיאות הוא מבחן בנושאים הנדרשים באלגברה ובטריגונומטריה. מבחן להערכה עצמית כולל התשובות הנכונות מופיעים באתר. תוכלו לבדוק את רמת ידיעותיכם באמצעות פתרון המבחן הזה. אם תענו נכון על פחות מ- 2/3 מהשאלות של המבחן, סביר מאוד להניח שאינכם עומדים ברמה הנדרשת.

כמו-כן תמצאו באתר מבחן בקיאות לדוגמא, כולל התשובות נכונות, במתכונת של מבחן הבקיאות.

מבחן הבקיאות יתקיים בשלושה מועדים. המועד הראשון יתקיים לפני המחזור הראשון של מכינת הקיץ, המועד השני יתקיים לפני המחזור השני של מכינת הקיץ והמועד השלישי יתקיים בסמוך לתחילת הלימודים.

מומלץ מאוד לגשת למועד הראשון או השני של מבחן הבקיאות.  כך תוכלו, במידת הצורך, לקחת את מכינת הקיץ ולהימנע מהצורך להשלים את החסר תוך כדי הסמסטר.

אתם כמובן מוזמנים להשתתף במכינת הקיץ גם בלי להיבחן במבחן הבקיאות. המכינה נלמדת בשיטות המקובלות באוניברסיטה, ולכן ההשתתפות בה עשויה לסייע להסתגלות ול"נחיתה רכה" ללימודים באוניברסיטה בכלל ולא רק ללימודי המתמטיקה.

אם תשתתפו במכינת הקיץ ותסיימו אותה בהצלחה, תזכו בבונוס של 5 נקודות בציון הסופי בקורס האקדמי במתמטיקה שבו עליכם להשתתף בסמסטר א', ובלבד שהציון בו יהיה 60 לפחות.

לחלופין, תוכלו לזכות בבונוס אם תשתתפו במבחן הבקיאות ותקבלו בו לפחות 75.

הבונוס יינתן אך ורק לאלה שיעברו את מכינת הקיץ בציון 60 לפחות או לאלה שיעברו את מבחן הבקיאות בציון של 75 לפחות ולא לאלה שיעמדו בדרישות באחת מהדרכים האחרות שפורטו לעיל.