אגרוטק

6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

החקלאות העכשווית, המתקדמת, מחברת בין עולמות האדמה, האויר, המים והרוח לבין טכנולוגיות מתקדמות. מערכת הגידולים שלנו היום נשענת על אפליקציות חכמות המאפשרות לנו לדאוג לטבע ולתת לכל פרי ולכל ירק את התנאים המדויקים לו. הלימודים לתואר בוגר בתחום האגרוטק מיועדים להכשיר אגרונומים ומדענים אשר יובילו את חקלאות העתיד להישגים באמצעות ידע מעמיק במדע בסיסי משולב עם ידע שימושי בחקלאות מודרנית. כאן מצילים את העולם מרעב באמצעות אגרוטק. כך נראה ההייטק של הטבע.

תוכניות לימודים ב:

מדעי הצמח, אגרואקולוגיה, מדעי בעלי החייםמדעי הקרקע והמיםתוכנית באגרואינפורמטיקההתמחות בביוטכנולוגיה, "אמירים" תכנית למצטיינים

agrotech