תזונה

6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

כיום כבר אין זה חדש שיש קשר הדוק בין תזונה נכונה לבין בריאות, ריכוז, מניעת מחלות ואורח חיים בריא. עם ההתפתחות הטכנולוגיה העיסוק בתחום התזונה הפך למדע הרבה יותר מדוייק  המאפשר להתאים תכניות אישיות ולהשפיע מהותית על איכות החיים של כל אחד מאיתנו.

תוכניות לימודים ב:

מדעי התזונה, ביוכימיה ומדעי המזוןתוכנית באגרואינפורמטיקה,  התמחות בביוטכנולוגיה, "אמירים" תכנית למצטיינים

תזונה