פודטק

6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

תעשיית המזון דואגת לנו למוצרי מזון בריאים וטבעיים יותר, ומשפיעה על אורח החיים של כולנו. לתעשייה מתוחכמת כזו יש צורך באנשים בעלי ידע רחב בתחומים מגוונים, הנוגעים לביולוגיה, טכנולוגיה, תזונה, רפואה, והייטק. הכל נשען היום על טכנולוגיה הייטקית מהשדה ועד למדף בסופרמרקט. כך נראה הייטק של הטבע.

תוכניות לימודים ב:

ביוכימיה ומדעי המזון , מדעי התזונהתוכנית באגרואינפורמטיקה,  התמחות בביוטכנולוגיה, "אמירים" תכנית למצטיינים

foodtech