מדעי הסביבה

6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

חלק ניכר מהבעיות הגדולות אותם נצטרך לפתור ב-2050 נוגעות לאיכות הסביבה. מקורות מים חדשים, אויר נקי מזיהומים, אדמה נוחה למחיה ולחקלאות. בעזרת טכנולוגיה, מדע ומחקר, אנו בפקולטה עובדים על פתרונות חכמים כדי להבטיח את איכות החיים של כולנו, עכשיו ובעתיד. כך נראה הייטק של הטבע.

תוכניות לימודים ב:

מדעי הקרקע והמים, שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים, חקלאות ואיכות הסביבהכלכלת סביבה וניהול, אגרואקולוגיה, "אמירים" תכנית למצטיינים

 

sviva