6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

הזנת תינוקות

בעולם - מזון תינוקות מחומוס לארצות מתפתחות

1000 ימים הראשונים  של החיים הם "חלון קריטי" לקידום צמיחה אופטימלית, בריאות והתפתחות.

פרויקט של  פרופ' רם רייפן מהמכון לביוכימיה בשיתוף משרדי ממשלה התומכים בפרוייקטים גלובליים פיתח מזון  תינוקות צמחוני  חדש  מבוסס  על זרעי חומוס. 

התרכיב החדש  ישפר את הזנת הילד, יהיה קל לגידול בר השגה  בארצות מתפתחות ,חסכונית  תוך שימוש בטכנולוגיות פשוטות, זולות  וברות קיימא.

פורמולה