החורף מתקצר, אבל החורש גדל | ד"ר אפרת שפר

6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

hujicast.jpg

הסכת האוניברסיטה העברית

אמנם החורף שהיה לנו היה חורף קלאסי, נעים, אבל הוא לא דוגמה מייצגת לחורפים שאנחנו חווים פה בעשרות השנים האחרונות.
שיחה עם ד"ר אפרת שפר מהמכון למדעי הצמח וגנטיקה בחקלאות, הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה באוניברסיטה, שחוקרת איך שינויי האקלים ישפיעו על הצומח הטבעי בישראל, ובמיוחד על מחקר שלה שהראה - על ידי ניתוח של נתונים מ-45 השנים האחרונות - שכל מה שהרגשנו היה נכון: העונה היבשה מתארכת, והעונה הרטובה הולכת ומתקצרת. בנוסף, יש שינוי בפיזור הגשם ובדפוסי הגשם: בכל יום גשום יורד יותר גשם, הגשם יותר אלים, וכולנו כבר מכירים את ההצפות. אם זו מגמה, אומרת שפר, יכול להיות שהמצב בעתיד יהיה עוד יותר קיצוני. כולנו יודעים שזו אכן מגמה.
אחת המטרות המרכזיות הייתה לבדוק האם ניכר שינוי במשטר הגשם שיוכל להשפיע בעתיד על מידת ההתאמה של הצומח המקומי לתנאי האקלים המקומיים, אומרת ד"ר שפר. "אם כמויות הגשם בעונה הרטובה ימשיכו לקטון, ליכולת השרידות של הצמחים תהיה משמעות רבה לגבי מה ניתן יהיה לגדל פה".
המצב הוביל אמנם לירידה במספר השיחים הקטנים בישראל, אבל יש גם חדשות טובות: עץ האלון בעלייה ובכלל, החורש הישראלי רק הולך וגדל, הולך ומצטופף, בניגוד לכל התחזיות. אז לא הכל גרוע, וגם אם גרוע - לפחות שיהיה ירוק.