לווייתנים כותבים שירה וליונים יש אמונות טפלות | ד"ר אורן פורקוש

6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

hujicast.jpg

הסכת האוניברסיטה העברית

שיחה עם ד"ר אורן פורקוש מהחוג למדעי הקוגניציה והמוח ומהפקולטה לחקלאות מזון וסביבה שחוקר התנהגות בעלי חיים בעזרת בינה מלאכותית ומפתח מתרגם אוניברסלי שיפרש התנהגות חיות לשפה אנושית. האם יש סוג התנהגות המיוחד רק לנו, בני האדם?