6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

המחלקה לאנטומולוגיה

אנטומולוגיה הוא תחום מחקר עצמאי עם שורשים בביולוגיה.

התחום עוסק בחקר חרקים, הביולוגיה שלהם והיכולת לבקר את פעילותם תוך התייחסות לסביבה ולאדם.

חרקים גם משמשים כמודל מצויין למחקרים בביולוגיה מולקולרית, גנטיקה, ביולוגיה התפתחותית, פיזיולוגיה ואקולוגיה.

חלק מהאנטומולוגים מעורבים במחקרים אשר מטרתם היא הפחתת הפגיעה של מיני חרקים מזיקים בבריאות על ידי העברת מחלות לבני אדם, חיות משק וחיות מחמד וכן פגיעה בצמחים, מזון, מבנים ובגדים.

אנטומולוגים אחרים עוסקים בפיתוח גישות חדשות המגדילות את האוכלוסיות והתפוצה של חרקים מועילים רבים המספקים מזון (דבש), שירותי האבקה ופוגעים בחרקים מזיקים.

לאתר המחלקה לאנטומולוגיה

אנטומולוגיה

במחלקה יש קבוצות מחקר העוסקות בתחומים הבאים:

1. אקולוגיה של חרקים.

2. התנהגות מינית ורבייתית בחרקים.

3. ביולוגיה התפתחותית של חרקים.

4. אקולוגיה מולקולרית של חרקים.

5. למידה וקבלת החלטות בחרקים.

6. אקולוגיה תזונתית של חרקים.

7. אקולוגיה של חרקים מאביקים.

8. אקרולוגיה (תחום מחקר העוסק באקריות).

9. אקוטוקסיקולוגיה.

10. פיזיולוגיה של חרקים.

למחלקה יש חממות, חדרי גידול לחרקים ומעבדות הוראה.

מזכירות המחלקה נמצאת בבניון אוטוורבורג חדר 10

 

חרקים

למחלקה יש:

חממות, חדרי גידול לחרקים, ומעבדת הוראה

מזכירות המחלקה נמצאת בבניון אוטוורבורג חדר 10

ראש המחלקה: פרופ' בועז יובל

טל:08-9489419

דוא״ל: boaz.yuval@mail.huji.ac.il

 

מזכירות המחלקה: אורלי טל

טל: 08-948-9223

פקס: 08-936-6768

דוא״ל: orlytal@savion.huji.ac.il