6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

המכון לביוכימיה מדעי המזון ותזונה

לאתר המכון לביוכימיה מדעי המזון ותזונה

חוגים:

712 מדעי התזונה – בוגר
722 – ביוכימיה ומדעי המזון – בוגר
725 - אגרו-אינפורמטיקה - בוגר
755 - אמירים תוכנית למצטיינים - בוגר
723 – ביוכימיה, מדעי המזון והתזונה – מוסמך

biochemistry-food-science-and-nutrition-image.jpg

המכון לביוכימיה, מדעי המזון ותזונה הינו יחידת אם המרכזת את לימודי מדעי התזונה ומדעי המזון בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה. המכון מרכז את המחקר המתקדם בנושאים אלו. המכון עוסק במגוון רחב של תחומי מחקר חדשניים המוקדשים לחקר השפעתם של מרכיבי מזון על הבריאות האדם ברמה המולקולרית, התאית והפיזיולוגית תוך כדי חקר הדרישות והצרכים במצבי חולי ובריאות. בנוסף המכון מרכז מחקר ענף בתחום מדעי המזון, בהרכב המולקולרי,בתכונות הפיזיקליות והכימיות ובהיבטים הטכנולוגיים של מזון. בטיחות תזונתית וביטחון תזונתי אף הם יעדי המחקר חשובים של המכון..

על פי פתגם עתיק, אדם הוא מה שהוא אוכל. המכון מטפח סביבת מחקר רב-תחומית המשלבת מומחיות ביוכימית ורפואית בתזונה ובמטבוליזם עם הבנה של הכימיה, הפיזיקה, המיקרוביולוגיה והטכנולוגיה של המזון ומרכיביו. הצוות כולל שישה-עשר חוקרים ושלושה עמיתי הוראה.

מכון מצטיין זה מציע מתקנים ומעבדות מאובזרים היטב, ציוד חדיש מחזית הטכנולוגיה, משאבי מידע וצוות ידידותי ומסור. בשילוב עם היופי של הפקולטה המכון הוא מקום מרתק ונעים ללמוד ולערוך בו מחקר. הקמפוס הקטן יחסית מאפשר לצוות המכון ולסטודנטים שלו לקיים אינטראקציה עם אנשים אחרים בפקולטה באווירה מדרבנת ומקצועית.

מדענים אורחים, תלמידי-חוץ בתוכניות לחילופי סטודנטים ועמיתים פוסט-דוקטורנטים מרחבי העולם מעצימים את הנושא החשוב של חילופי רעיונות חדשים במכון. המחקרים והלימודים במכון מתמקדים בביוכימיה, במדעי המזון ובתזונה. המחקר נע בין מדע בסיסי לבין מדע יישומי ומשלב לעתים קרובות שיתופי פעולה בין-תחומיים בין מדענים מהפקולטה ומכל רחבי העולם.

נוסף על כך המכון לביוכימיה, מדעי המזון ותזונה מעניק תארים הן ברמת תואר בוגר והן ברמת תואר מוסמך ותארים גבוהים תוך הקפדה על דרישות קבלה גבוהות. בכל שנה מוענק תואר בוגר ל-170 תלמידים: 70 בביוכימיה ומדעי המזון ו-100 במדעי התזונה, ותואר מוסמך ל-40 תלמידים, וכמו כן 100 סטודנטים נרשמים לתואר מוסמך ולדוקטורט. בכל שנה שנייה המכון מקיים תוכנית בינלאומית למדעי התזונה לתלמידי מוסמך ומארח סטודנטים מכל העולם. בתכניות הלימודים של המכון משולבות חטיבות לימוד נוספות בביוטכנולוגיה, בביואינפורמטיקה (חקלאות מדייקת) ובכלכלה.

 

מנהלת אדמיניסטרטיבית: רקפת כלב,
טל': 972-8-948-9385, פקס: 972-8-936-3208, דואר אלקטרוני: rakefetk@savion.huji.ac.il

ראש המכון: פרופ' אורן תירוש ,
טל': 972-8-948-9623, פקס: 972-8-936-3208, דואר אלקטרוני: oren.tirosh@mail.huji.ac.il