6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

המכון לביוכימיה מדעי המזון ותזונה

המכון לביוכימיה, מדעי המזון והתזונה מפגיש יותר מ- 15 מדענים מומחים בחקר מזון ותזונה במגוון רחב של היבטים. המחקר נע ממדע בסיסי ליישומי ולעתים קרובות משלב שיתופי פעולה בין-תחומיים בין מדענים. מכון מצוין זה מציע מעבדות מאובזרות בציוד מהדרגה הראשונה, משאבי מידע ועובדים ידידותיים ומסורים. בשילוב עם היופי של הפקולטה, המכון הוא בהחלט מקום מרגש ונעים ללמוד בו ולערוך בו מחקר.

לאתר המכון לביוכימיה מדעי המזון ותזונה

 

ביוכימיה

 
 
מזכירה: יעל פרוכטר,
טל': 972-8-948-9385, פקס: 972-8-936-3208, דואר אלקטרוני: yaelf@savion.huji.ac.il

מנהל המכון: פרופ' אורן פרוי,
טל': 972-8-948-9746, פקס: 972-8-936-3208, דואר אלקטרוני: oren.froy@mail.huji.ac.il