6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

המחלקה לכלכלת סביבה וניהול

לאתר המחלקה לכלכלת סביבה וניהול

חוגים:

717 – כלכלת סביבה וניהול - בוגר
729 – ניהול מלונאות, משאבי מזון ותיירות - בוגר
725 - אגרו-אינפורמטיקה - בוגר
755 - אמירים תוכנית למצטיינים - בוגר
717 – כלכלת סביבה וניהול - מוסמך
728 - איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות - מוסמך

economics-image.png

בעולם בעל קצב גידול מהיר של אוכלוסייה ושל תיעוש, כלכלנים פיתחו מדיניות אפקטיבית כדי לתמרץ שימוש יעיל במשאבי טבע ההולכים ופוחתים וכדי להפחית את נזקי הסביבה. המשימה של המחלקה לכלכלת סביבה וניהול היא לספק הכשרה אקדמית בכלכלה ובניהול עם התמחות בתחומי כלכלת סביבה, חקלאות ומשאבי טבע. התוכנית שלנו מכשירה כלכלנים יישומיים בעלי הבנה ומומחיות רחבה בניהול מערכות הקשורות למדעי הטבע, החיים והסביבה. בוגרי המחלקה הם מקצוענים במגוון רחב של עיסוקים ותפקידים הן במגזר הפרטי והן בציבורי, לרבות חברות בשוק ההון, סוכנויות ממשלתיות, מרכזי מחקר, חברות ייעוץ ומוסדות אקדמיים.

המחלקה מציעה תכנית הוראה גמישה, ברמה גבוהה ובעלת הכוון מעשי המשלבת את התחומים כלכלה, מנהל עסקים וכלכלת סביבה, חקלאות ומשאבי טבע ברמת תואר בוגר, מוסמך ודוקטור. המחלקה הוקמה בשנת 1937 ולה היסטוריה ארוכה ומסורת של מצוינות, והיא נחשבת בין המובילות בעולם בתחומה. חברי סגל המחלקה רכשו את השכלתם האקדמית באוניברסיטאות המובילות בעולם, כולל ברקלי, שיקגו, מינסוטה, הטכניון והאוניברסיטה העברית בירושלים.

המחקר המדעי של חברי המחלקה כולל מגוון רחב של נושאים:

- תיאוריות במיקרו כלכלה ובמאקרו כלכלה
- שיטות סטטיסטיות וכלכליות
- כלכלה ניסויית והתנהגותית
- כלכלה פוליטית
- שיווק ומימון
- מדיניות סביבה וחקלאות
- פיתוח כלכלי
- ניהול משאבי טבע
- כלכלת חקלאות
- תיירות חקלאית
- כלכלה אזורית והערכה סביבתית

מזכירות המחלקה והחוג: גב' מירי ארזי
טלפון: 08-9489230, miriguy@savion.huji.ac.il

ראש המחלקה: פרופ' אייל קמחי
טלפון: 08-9489376, ayal.kimhi@mail.huji.ac.il