6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

בית הספר הבינלאומי למדעי החקלאות

לאתר בית הספר הבינלאומי למדעי החקלאות
The Website of the International School of Agricultural Sciences

international-school-image.jpgהמדור ללימודי חוץ הוקם בשנת 1988 במטרה לספק תכניות לימודים בשפה האנגלית במדעי החקלאות, המזון והסביבה. בשנת 2015 הקים פרופ' משה קול מהפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה של רוברט ה. סמית את בית הספר הבינלאומי למדעי החקלאות, כבית לכל הפעילויות והתכניות הבינלאומיות המתקיימות בקמפוס רחובות.

בין משימותיה של הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית שואפת הפקולטה להגן על הסביבה ולשקם אותה תוך הגברת ייצור המזון והפחתת הרעב העולמי ולשתף את יתרונות המחקר והחדשנות בישראל עם מדינות אחרות. בית הספר הבינלאומי פועל לשיתוף הידע והמומחיות של סגל הפקולטה עם הקהילה הבינלאומית על-ידי מתן הזדמנויות לרכישת ידע אקדמי מתקדם ולהתבוננות ביישומים מעשיים עדכניים. תוכניות הלימוד מעודדות את התלמידים לחקור תחומים חדשים ותרבויות חדשות, להחליף רעיונות וחוויות, לתרום לפתרון בעיות וליצור שיתופי פעולה עתידיים.

בית הספר הבינלאומי למדעי החקלאות מרכז את כל תוכניות הלימוד האקדמיות, ההכשרות המקצועיות ולימודי ההמשך הניתנים בשפה האנגלית בפקולטה לחקלאות מזון וסביבה. נוסף לכך ביה"ס מספק שירותים אדמיניסטרטיביים, הזדמנויות העשרה מדעיות ומקצועיות ופעילויות חברתיות לכלל התלמידים והמשתלמים הבתר-דוקטורנטיים מחו"ל בפקולטה. כמו כן ביה"ס אחראי לבית רייזפלד, בית הארחה בקמפוס רחובות שמתארחים בו חוקרים, משתלמים ומבקרים מחו"ל.

כמעט 3,000 תלמידים ומתמחים מרחבי העולם נטלו חלק בתכניות לתארים מתקדמים ובקורסי התמחות קצרים בבית הספר הבינלאומי.

מזכירת בית הספר: קרן אוחיון
טלפון: 972-8-9489285, פקס: 972-8-9470171, דוא"ל: kerenoha@savion.huji.ac.il

מנהלת אדמיניסטרטיבית של בית הספר הבינלאומי ושל המדור ללימודי חוץ: רחלי ענברי
טלפון: 972-8-9489510, דוא"ל: rachelii@savion.huji.ac.il

 

The International School of Agricultural Sciences at the Robert H. Smith Faculty of Agriculture, Food and Environment of the Hebrew University of Jerusalem, has been providing English-language programs in the agricultural, food and environmental sciences since 1988. The Smith Faculty of Agriculture is the only institution in Israel granting advanced academic degrees in agriculture.

More than 3,000 students and trainees from around the globe have enrolled thus far in graduate degree programs and short training courses and workshops at the International School (formerly the Division for International Studies).

Office Administrator: Keren Ohayon
Tel: +972-8-9489285, Fax: +972-8-9470171, Email: kerenoha@savion.huji.ac.il

Administrative Manager: Racheli Inbari 
Tel: +972-8-9489510, Email: rachelii@savion.huji.ac.il