הדשא ליד המחלקה לדבורים

6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

1000974

הדשא ליד המחלקה לדבורים  1958

צילום: שלייסנר

 

Lawn near Bee Department

Photographer: Schleissner

 

 

1 Mar 1958