אבישלום מראני בוחן בוטנים

6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

1000985

אבישלום מראני (לימים פרופ') בוחן בוטנים בחלקת ניסוי לגידול בוטנים  1958. 

צילום: ורנר בראון

 

Avishalom Marani (later Prof.) examining peanuts on an experimental plot for peanuts 1958 

 Photographer:  Werner Braun

1 Dec 1958