שער הכניסה לפקולטה

6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

1000966

שער הכניסה  לפקולטה ,  1958 

צילום: שלייסנר

Faculty Entrance 1958

Photographer: Schleissner