פרופ' הילל אופנהיימר עם ד"ר קורט מנדל

6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

1003644

פרופ' הילל אופנהיימר עם ד"ר קורט מנדל (לימים פרופ'), 

1954. צילום: הירשביין

Prof. Hillel Oppenheimer and Dr. Kurt   Mandel (later Professor), 1954

Photographer: Hirshbain

 

 

18 Nov 1951