הנחת אבן פינה לבית וולקני

6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

1000960

הנחת אבן פינה לבית וולקני

גברת צפרירה וולקני (בתו של פרופ' יצחק וולקני) חותמת על מגילת המסד  1957.

צילום: וורנר בראון

 

Laying of the cornerstone to the Volcani building, Mrs. Z. Volcani (daughter of Y. Volcani) signs the foundation scroll 1957

Photographer: Braun Werner

 

 

6 Feb 1957