שדרת הדקלים  ליד בניין לאוטרמן

6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

1000976

שדרת הדקלים  ליד בניין לאוטרמן    1958  

צילום: שלייסנר

 

Palm tree boulevard by the Lauterman building on campus 1958

Photographer: Schleissner

 

 

1 Mar 1958