סטודנטים בשיעור: בחינת שיבולים של זני חיטה

6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

1003706

סטודנטים בשיעור: בחינת שיבולים של זני חיטה.

מימין פרופ' מנחם פלאוט (לימים דיקן הפקולטה), 1944

 צילום: רוזנר

 

Students in class: examining stalks of wheat varieties.

On the right, Prof. Menachem Plaut, a future Dean of the Faculty, 1944

Photographer: Rosner

 

 

1 Jan 1944