מעונות הסטודנטים חדר מגורים

6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

1000956

מעונות הסטודנטים , חדר מגורים 1957

ליד השולחן, עם הפנים קדימה יושב ישראל ירחמיאל גולדין  (לימים במשרד החקלאות). על המיטה יושב צבי פלאוט.

צילום: ורנר בראון

 

Student dorms, living room 1957

Sitting near the table, face to the front: Yerachmiel  Israel Goldin. Sitting on the bed: Zvi Plaut.

Photographer: Werner Braun

3 Jan 1957