תלמידים במעבדה

6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

1000980

תלמידים במעבדה.

בשורה הראשונה מימין לשמאל: שלום אפלבוים (לימים פרופ') , מעוז רובין, ויחיאל עוזרי. 1958

צילום: שלייסנר

 

Students in a laboratory 

First row from right to left: Shalom Applebaum (later Prof.), Maoz Rubin and Yehiel Ozeri 1958

Photographer: Schleissner

 

 

1 Mar 1958