שר החקלאות משה דיין - ביקור בפקולטה

6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

1000002

שר החקלאות משה דיין נפגש עם תורמים לספריה במסגרת ביקור בפקולטה

בתמונה מימין לשמאל : פרופ' יצחק ארנון, מר פרץ טורא – ספרן, מר משה דיין, פרופ' צבי אבידוב והאורחים. צילום: שלייסנר

Minister of Agriculture, Moshe Dayan, meeting donors to the library while visiting the faculty

From right to left: Prof. Isaac Arnon, Mr. Peretz Tura-Safran, Mr. Moshe Dayan, Prof. Zvi Avidov and guests