מבט על איזור תחנת הניסיונות החקלאית ברחובות

6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

1000006

מבט על איזור תחנת הניסיונות החקלאית ברחובות – לימים תמוקם שם הפקולטה

צילום: סוכנות אוריינט

1938 View of Agricultural Experimental Station in Rehovot where the Faculty of Agriculture would eventually be established.

Orient Press 1938

1 Jan 1938