מר יצחק הרפז בוחן פרפר על כותנה

6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

1003648

מר יצחק הרפז (לימים דיקן הפקולטה), אנטמולוג, בוחן פרפר על כותנה, 1951

צילום: הירשביין

 

Mr. Isaac Harpaz (later Dean of the Faculty), entomologist, observing a butterfly on cotton, 1951 

Photographer: Hirshbain

 

 

18 Nov 1951