פרופ' יצחק אלעזרי-וולקני עם בוגרי הפקולטה

6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

1003718

פרופ' יצחק אלעזרי-וולקני עם בוגרי הפקולטה העוסקים במחקר בתחנת הניסיונות, 1952 

צילום: ברנהיים

 

Prof. Isaac Elazari-Volcani with alumni of the faculty doing research at the Agricultural experimental station. 1952 

Photographer: Bernhaim

 

 

1 Jan 1952