שיעור על דשא הפקולטה

6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

1003681

שיעור על דשא הפקולטה,  1954

צילום: ורנר בראון

A class on the faculty lawn, 1954

Photographer: Verner Braun

 

 

1 Apr 1954