גב' רחל ינאית בן-צבי בחממה

6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

1004265

גב' רחל ינאית בן-צבי בחממה בפקולטה עם פרופ' מיכאל אבן ארי.  1953.

צילום וורנר בראון

 

Mrs. Rachel Yanait Ben-Zvi visiting a greenhouse at the faculty with Prof. Michael  Evenari .

  1953 Photographer: Verner Braun

 

 

1 Jun 1953