פרופ' שאול מונסליזה - הפרדה של גרגירי חיטה

6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

1003707

פרופ' שאול מונסליזה מדגים הפרדה מכנית של גרגירי החיטה משיבולים לצורך ניסויים בזנים חדשים, 1944

צילום: רוזנר

Prof. Shaul Monselise  demonstrating mechanical separating of wheat grains from stalks while testing new varieties, 1944

Photographer: Rosner

 

1 Jan 1944