בחינת הכלאות של זני חיטה

6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

1000945

בחינת הכלאות של זני חיטה בחלקת טיפוח, 1955

צלם: לא ידוע

Examining crossbreeding of wheat species in a cultivation plot, 1955 

Photographer: Unknown

 

10 Jan 1955