בטקס פתיחת בית הספר לחקלאות

6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

1003632

הביל"ויי מר מנשה מאירוביץ בטקס פתיחת בית הספר לחקלאות,

לצדו פרופ' יצחק אלעזרי- וולקני ופרופ' יהודה לייב מאגנס, דצמבר 1942

צילום: סוכנות אוריינט

 

Bilu pioneer Mr. Menashe Mayerovitz at the opening ceremony of the School of Agriculture,

next to Prof. Isaac Elazari-Volcani and Prof. Judah Leon Magnes, December 1942

Orient Press

 

 

1 Dec 1942