מעונות סטודנטים – פינת ישיבה משותפת

6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

1000950

מעונות סטודנטים – פינת ישיבה משותפת  1957

צילום: ברנהיים

 

Student dorms – seating area 1957 

Photographer: Bernheim

 

 

1 Feb 1957