חלקת ניסויים בנביטה של חיטה

6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

1003709

חלקת ניסויים בנביטה של חיטה בחלקה שליד בניין אהרונסון  1944

צילום: רוזנר

 

Experimental plot for sprouting wheat next to Aaronsohn building 1944

Photographer: Rosner

 

 

1 Jan 1944